Privacybeleid Bvba Wargée

Dit is het Privacybeleid van de website van Bvba Wargée. Wargée is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3040 Ottenburg, Neerpoortenstraat 20.

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd, bv. Naar aanleiding van nieuwe functies op de website die de verwerking van persoonsgegevens vergen. We raden u dan ook aan om dit privacybeleid regelmatig na te kijken. Belangrijke wijzigingen zullen via onze homepage worden aangekondigd.

  1. Toepassingsgebied

  2. Verantwoordelijkheid voor verwerking van persoonsgegevens

  3. Gebruik van de persoonsgegevens

  4. Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens

  5. Beveiliging van de persoonsgegevens

  6. Recht van toegang, verbetering of verzet

1. Toepassingsgebied : 

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via de website van Bvba Wargée, zijnde : www.wargee.be

2. Verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens :

Bvba Wargée is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

3. Gebruik van de persoonsgegevens :

  • Om gevolg te geven aan uw verzoeken en om u op de hoogte te houden :

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u, bv. Door inschrijving op onze nieuwsbrief, of door de aanvraag van een brochure, vraagt om van onze activiteiten, projecten, aanbiedingen, events, acties e.d.m. op de hoogte te worden gehouden. Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, uw adres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw voorkeurstaal en het project of regio waarin u interesse heeft.

Deze gegevens worden naar gelang het geval verwerkt op grond van uw ondubbelzinnige toestemming, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent dan wel op grond van uw verzoek om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

  • Om uw vragen te beantwoorden en om informatie uit te wisselen :

Als u ons telefonisch of per e-mail vragen stelt, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om uw vraag te beantwoorden. Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, uw bedrijfsnaam, uw functie, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw correspondentie met bvba Wargée en alle andere persoonsgegevens die u ons bezorgt die relevant kunnen zijn om uw vraag te beantwoorden.

Deze gegevens worden naar gelang het geval verwerkt op grond van uw verzoek om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen, op grond van op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent dan wel op grond van het gerechtvaardigde belang van bvba Wargée om u te informeren over haar activiteiten.

  • Voor het technisch en functioneel management van onze website :

We verwerken persoonsgegevens voor het technisch en functioneel management van onze website, om de website te personaliseren en om ervoor te zorgen dat de website gemakkelijk te gebruiken is. 

Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, de websites die u eerder bezocht, geografische gegevens zoals uw locatie, uw voorkeurstaal en de tijd en duur van uw bezoek.

Deze gegevens worden verwerkt op grond van het gerechtvaardigde belang van bvba Wargée om haar websites te verbeteren en te beschermen tegen o.a. cyberaanvallen.

4. Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens :

Bvba Wargée kan uw gegevens delen met andere vennootschappen verbonden met bvba Wargée. Daarnaast doet bvba Wargée een beroep op derde partijen om bepaalde (verwerkings) activiteiten uit te voeren, zoals het hosten van de website. Persoonsgegevens worden niet aan andere partijen verstrekt, behalve wanneer dit door de wet of een gerechtelijk bevel zou worden vereist.

5. Beveiliging van de persoonsgegevens :

Bvba Wargée streeft ernaar uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen door middel van technische en organisatorische maatregelen, zoals firewalls en beveiligde servers

6. Recht van toegang, verbetering of verzet :

U heeft het recht om kosteloos toegang te vragen tot uw persoonsgegevens die door bvba Wargée worden verwerkt, om ze te laten verbeteren of om u te verzetten tegen de verwerking ervan voor direct marketing doeleinden.

Indien de verwerking van uw gegevens op toestemming is gebaseerd, heeft u eveneens ten allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking van uw toestemming.

De bovenstaande verzoeken kan u per e-mail richten aan contact@wargee.be of per post naar onze burelen, gelegen te Avenue Zénobe Gramme 32, 1300 Waver. Let wel : bvba Wargée kan u verzoek niet behandelen zonder een bewijs van uw identiteit.

Indien u verdere vragen of klachten over deze website of over het privacybeleid heeft, kan u zich tevens richten tot contact@wargee.be.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid.

U bent schrijnwerker? Hier kan u inloggen , wachtwoord herstellen of registreren .